استخدام بیمه سامان

نوع استخدام و همکاری خود را انتخاب نمایید و فرم مربوطه را به دقت پر کنید. و منتظره تماس کارشناسان ما باشید.

بدیهیست به فرم های ناقص پاسخی داده نخواهد شد.

1- درخواست نمایندگی بیمه سامان کلیک کنید.

2- درخواست استخدام واحد اداری ( دفتری) کلیک کنید.

3- درخواست بازار یابی بیمه سراسر کشور کلیک کنید.

4- درخواست همکاری در فروش خدمات سایت سراسر کشور کلیک کنید.