آگوست 18, 2018

بیمه آسانسور مجتمع های مسکونی

بیمه آسانسور مجتمع های مسکونی در قبال استفاده کنندگان ‌‌‌‌ ‌معرفی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان بیمه مسئولیت بیمه گذار را در قبال خسارت های جانی و مالی ناشی از غفلت قصور اشتباه در نصب و نگهداری ،آسانسورهای نصب شده یا تحت سرپرستی بیمه گذار ، به استفاده کنندگان وارد گردد و […]

ادامه مطلب
جولای 25, 2018

صدور آنلاین بیمه آسانسور

صدور آنلاین بیمه مسئولیت آسانسور بیمه سامان معرفی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور بیمه سامان در قبال استفاده کنندگان مسئولیت بیمه گذار را در قبال خسارت های جانی و مالی ناشی از غفلت قصور اشتباه در نصب و نگهداری ،آسانسورهای نصب شده یا تحت سرپرستی بیمه گذار ، به استفاده کنندگان وارد گردد و مسئولیت بیمه […]

ادامه مطلب
جولای 25, 2018 بیمه سامان

صدور آنلاین بیمه مسئولیت

صدور آنلاین بیمه مسئولیت بیمه سامان بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه سامان – بیمه مسئولیت بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان چیست؟ بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه سامان، خسارات جانی وارد به کارکنان، در محیط کار و در حین انجام کار را که کارفرما مسئول آن شناخته می شود را […]

ادامه مطلب