جولای 25, 2018

صدور آنلاین بیمه آسانسور

صدور آنلاین بیمه مسئولیت آسانسور بیمه سامان

معرفی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور بیمه سامان در قبال استفاده کنندگان

مسئولیت بیمه گذار را در قبال خسارت های جانی و مالی ناشی از غفلت قصور اشتباه در نصب و نگهداری ،آسانسورهای نصب شده یا تحت

سرپرستی بیمه گذار ، به استفاده کنندگان وارد گردد و مسئولیت بیمه گذار محرز باشد را پوشش می دهد.
‌‌‌

شرایط،تعهدات و خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

در بیمه مسئولیت دارندگان آسانسور بیمه سامان با رعایت شرایط بیمه نامه خسارات ذیل جبران می گردد:

هزینه های پزشکی ،جبران غرامات فوت و نقص عضو ، جبران خسارات مالی

‌‌‌
موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت دارندگان آسانسور،  استثنائات Exclusions :

برخی از مواردیکه از تعهد این بیمه خارج است:
خسارت ناشی از  تقلب بیمه گذار و عمد وی
خسارت ناشی از جنگ در تعهد هیچ بیمه ایی نیست
خسارت ناشی از تخلف قوانین وضع شده

‌‌‌‌‌‌‌‌

بیمه سامان نمایندگی 5159 این افتخار را دارد که به شما عزیزان خدمات آنلاین ارائه نماید.

شما میتوانید بیمه نامه مورد نظر را سفارش داده و فاکتور  بیمه نامه خود را دریافت کنید.

جهت خرید آنلاین بیمه نامه مسئولیت آسانسور کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.